Arkitektkontor Nils Söderlund AB

Vi är verksamma arkitekter och samhällsplanerare sedan 1992.

Hållbar stadsutveckling och värdeplanering är viktiga begrepp för att förklara ett starkt engagemang i stads- och samhällsplanering. Hållbar stadsutveckling handlar om att förvalta ändliga resurser med hänseende på ekonomi, ekologi och sociala frågor. Ett exempel på värdeplanering är att tillägg och förändringar i stadsstrukturen ska berika platsen och dess grannar, inte enbart för dess egenintresse.

Vi verkar i en byggnadstradition där skala, materialval och humanistisk människosyn spelar stor roll. Vi är vana vid att ta stort ansvar, inte bara som arkitekt, där kundens uttalade och outtalade förväntningar och behov ges en form utan även samordna planeringen med myndigheter, konsulter och entreprenörer.

 

SAMARBETSPARTNERS:

Arken Arkitekter AB

http://www.arken-se-arkitekter.se/

Block Arkitektkontor

http://www.blockark.se/

Formverkstan Arkitekter AB

http://www.formverkstan.se/

HEWARK H. Willman AB

http://www.hewark.se/